רקע -

שיתוף פעולה בין קודקודי המשולש- מחקר, הדרכה ומגדלים הינו ערובה לחקלאות רווחית ומוצלחת אי לכך הוחלט להקים בחברת 'מושבי הנגב' מחלקת מחקר ופיתוח אשר תשרת את צרכי החברה ותצעיד אותה קדימה מבחינת טכנולוגיה חדשנית ופתרון בעיות בשטח תוך שיתוף פעולה עם טובי המוחות בתחום. 

מטרות המו"פ-

בפני מחלקת המחקר והפיתוח עומדות שתי מטרות עיקריות, האחת הינה הגדלת הרווחיות 

והשנייה הרחבת פעילות החברה.

להשגת מטרות אלו מתנהלת המחלקה בשני מישורים האחד מוקדש לאיתור ופתרון בעיות: 

מתן מענה מקצועי לבעיות אגרונומיות בשטח איתור בעיות קיימות ועתידיות ומציאת 

פתרונות ודרכי מניעה. והשני מוקדש לחדשנות:הכנסת גידולים חדשים, הכנסת טכנולוגיות 

חדשות שיחסכו משאבים בעתיד, ייעול השימוש בתשומות והעשרת הידע המקצועי של עובדי 

החברה.

יעדי המו"פ-
 • הגדלת רווחיות החברה
 • איתור נושאים, הזדמנויות ובעיות הראויות לטיפול
 • להוות מקור משיכה לגורמי מחקר בארץ לבצע ניסויים במושבי הנגב 
  - תוצאות המחקר תקפות לממשק הגידול, לקרקע ולתנאי הסביבה של מושבי הנגב
   
 • התמודדות עם מגמות בעולם
  - סביבה נקיה, חסכון במים
  - הפחתת השימוש בחומרי הדברה
   
 • יצירת מערכת לאיתור פעילויות חדשות הקשורות לליבת העסק (גידולים חדשים, אחסון, שיווק, עיבוד)
 • מתן מענה לשינויים גלובליים
  - התחממות גלובלית
  - תמורות פוליטיות 
  - חקלאות בת קיימא – לשמר את הקרקע לדורות הבאים

דרכי פעולה-
 • ביצוע מחקרים בשטח
   
 • קשר רציף עם מכוני מחקר, שירותי הדרכה במשרד החקלאות ואוניברסיטאות תוך איתור חוקרים רלוונטים להגשת תכניות מחקר משותפות עם מושבי הנגב
   
 • השתלמויות וסיורים למגדלים ורכזי ענפים 
   
 • פגישות רבעוניות להצפת בעיות
   
 • ימי עיון במסגרת הארגון
מחקר ופיתוח