תחרות סחיטת תפוזים- ט"ו בשבט 2013
איסוף השקדים במושבי הנגב - ניעור העצים יולי 2013
איסוף גזר - חורף 2011
טקס חניכת מתקן טיהור והשבת המים 'קולחי הנגב'
קציר חיטה - קיץ 2011
קטיף כותנה - סתיו 2011

גלריית סרטונים

דיש אבטיח לגרעינים - יולי 2015
ניעור שקדים לפני איסוף- יולי 2015