חברת מושבי הנגב מפתחת ומיישמת שיטות עבודה מתקדמות ומודרנות. מנהלי הגד"ש עברו קורס ניהול בחקלאות להעשרת הידע בתחום תכנון ופיתוחשיטות ייעול לעבודה החקלאית.

מטעים

אחזקה ועיבוד של כ- 140,000 דונם קרקע,  חברת מושבי הנגב מגדלת ירקות, פירות, כותנה, חיטה, חוחובה ועוד...

גידולי שדה

לרשות החברה שני מרכזים לוגיסטיים וברשותה ציוד ומיכון חקלאי מתקדם, וכמו כן מחסנים ומבנים המשמשים לאחסון תבואה.

מחקר ופיתוח