חברת מושבי הנגב עוסקת במגוון רחב של תחומים
 

1. ענף החקלאות: אחזקה ועיבוד של כ- 140,000 דונם קרקע,  חברת מושבי הנגב מגדלת ירקות, פירות, כותנה, חיטה, חוחובה ועוד...


2. מרכזים לוגיסטיים: לרשות החברה שני מרכזים לוגיסטיים וברשותה ציוד ומיכון חקלאי מתקדם, וכמו כן מחסנים ומבנים המשמשים לאחסון תבואה.


3. פיתוח ויישום שיטות עבודה: חברת מושבי הנגב מפתחת ומיישמת שיטות עבודה מתקדמות ומודרנות. מנהלי הגד"ש עברו קורס ניהול בחקלאות להעשרת הידע בתחום תכנון ופיתוחשיטות ייעול לעבודה החקלאית.


4. קולחי הנגב: מתקן לטיהור מים שלישוני. המתקן מטהר את מי הביוב של העיר באר שבע כך שניתן יהיה להשתמש בהם להשקיית גידולים חקלאיים. פרויקט זה משותף למושבי הנגב ועיריית באר שבע.


5. נדל"ן: לחברת מושבי הנגב מבנים רבים כמו משרדים, מחסנים, מגרשים ואחרים אותם היא משכירה לגופים וחברות. 


 

שירותי חברת מושבי הנגב