חברת מושבי הנגב מעבדת כ – 140,000 דונם במספר אזורים בנגב המערבי.

ומשתמשת בכל סוגי המים מליחים, ראשונים, שפיר, שלישוני, שפד"ן ועוד.....

החברה מגדלת : חיטה, שעורה אפונה, תירס תחמיץ , חימצה, כותנה, גזר, תפו"א , בוטנים, 

חמניות, שקדים, רימונים ומטעים .

בכל שנה מבצעים בחינה של כדאיות הגידולים 

על מנת להגביר את הרווחיות ולפזר את הסיכונים, ישנם פרמטרים שונים אותם  בוחנים 

כגון: סוג המים, עונת הגידול,  גדולי יצוא, מחזור זרעים  וסוג האדמה- נתונים אלה משפיעים 

על ההחלטה בכל עונה לגבי שטחי המזרע והיקפים.

בנוסף בכל שנה נבחנים גידולים חדשים ושונים. 

המטרה : עיבוד שטחי המושבים והחברה ברמה המקצועית הגבוהה ביותר.
גידולי שדה