דבר המנכ"ל

חברת מושבי הנגב, היא חברה שמשלבת חקלאות ועסקים, לצד הנחלת ערכים ציוניים וחינוכיים. בעלי החברה הם 34 מושבים שמרוכזים במועצות האזוריות מרחבים ושדות נגב. מושבי הנגב היא החברה החקלאית הגדולה ביותר בישראל, אנו מעבדים למעלה מ – 140 אלף דונם קרקע, מעסיקים ישירות עשרות עובדים, מאות עובדים נוספים עובדים עם קבלני משנה שלנו. מושבי הנגב, למעשה, היא מקור פרנסה וגאווה לאלפי אנשים שמתגוררים בנגב. במישור העסקי, השנים האחרונות היו לא קלות ומאתגרות. ידענו וחווינו משבר כלכלי עולמי, שנות בצורת מתמשכות, בעיות אקלימיות שונות, קיצוץ במכסות מים ועוד.

במושבי הנגב אנו לא מקבלים את הקשיים כ"סוף פסוק" ומנסים לאתר את ההזדמנות העסקית שגלומה בכל משבר. ניתבנו ושינינו גידולים בהתאם למחירם בשוק המקומי והעולמי, פיתחנו את פרוייקט "קולחי הנגב", קיצצנו בהוצאות ואנחנו פועלים ללא הרף לאיתור אפיקים חדשים להתרחבות ולפיתוח. אין לי ספק ששנת 2011 והשנים הבאות תהיינה שנים של התפתחות ופיתוח החברה. בהתאם לתוכניות שהכנו, אנו משקיעים רבות בהטמעת טכנולוגיות חדשניות ומודרניות וביישום מערכות שתתאמנה לחברה מודרנית ומתקדמת.

בכל התוכניות שלנו לקראת העתיד, אנו מתבססים על הנתון החשוב ביותר שהוא כוח האדם האיכותי שיש לנו במושבי הנגב. התברכנו בעובדים מסורים, נאמנים וחרוצים, שעושים ימים כלילות למען הצלחת החברה. במושבי הנגב התברכנו גם בחברי הנהלה אחראים, מסורים ומנוסים, שאני כמנכ"ל עובד ומונחה על פי החלטותיהם ובע"ה, נעשה ונצליח.