חב' מושבי הנגב מבקשת בזאת הצעות מחיר להשכרה של:

1) משרדים בצומת גילת +גלריה כ-190 מ"ר

2) משרדים בצומת גילת קומה 2 - כ-60 מ"ר

לפרטים נוספים ניתן לפנות לרונית שטרית: 050-5337375

הצעות יש להגיש למשרדנו רח' ז'בוטינסקי 6 אופקים או לפקס

מס' 08-9961318 לפרטים נוספים יש לפנות לטל' 9961313 –08.

 

להשכרה