ענף המטעים מאופיין בהשקעות רבות ודרישות מקצועיות גבוהות .

המטעים הגדלים בשטחי החברה הם  : שקדים כ-1000 דונם  , רימונים כ-650  דונם  , פירות נשירים כ- 90 דונם   , חוחובה כ- 930 דונם  ופרי הדר  כ- 1800 דונם .
הגידולים השונים מיועדים הן ליצוא והן לשוק המקומי.

חברת מושבי הנגב בוחנת כל הזמן גידולי מטע נוספים כגון פקאנים ,אבוקדו ,כרמי יין וכו .
מטעים