חברה בת של 'מושבי הנגב'. החברה הוקמה בשנת 2003 כדי לייצר ולספק מים להשקייה בצפון הנגב, באמצעות שימוש במים מושבים. לשם כך, הוקמה מערכת סינון וחיטוי מים מאיכות "שניוני" ל"שלישוני", הוקמה מערכת איגום והולכה לשטחים חקלאים ולגינון עירוני.
 
המים מקורם ממכון הטיהור השניוני של עיריית ב"ש. 'קולחי הנגב' מבצעת למים טיהור שלישוני, כולל חיטוי UV ומתאימה אותם להשקיית כל הגידולים החקלאיים.
 
בסוף תהליך ההקמה ולאחר פיתוח והשמשת כל המערכות, תייצר ותספק 'קולחי הנגב' כ – עשרים מליון קו"ב מי השקייה לנגב.

 
 

מערך השבת קולחי באר שבע כולל:
 
שדה תימן
א.      מתקן טיהור שפכים שניוני
ב.      מערך טיהור שלישוני:

-         3 בריכות להפעלה אופרטיבית
-         6 בריכות סינון חול
-         תעלות חיטוי UV
-         ספיקת המערכת כ- שלושת אלפים קוב לשעה
ג. מאגר אריה:
-          נפח כ- 1.1 מליון קו"ב מים
 
מאגר תפרח

-         נפח שתי מליון קוב מים, קו הולכה למאגר "20 באורך של כ- שמונה ק"מ
-         מי המאגר מיועדים להשקייה של כ- 30,000 דונם הנמצאים באזור המאגר
 
מאגר נבטים

-         ליד מושב נבטים, נפח המאגר כמליון קו"ב
-         קו הולכה למאגר "28 עשרים וארבע ק"מ
-         המאגר והקו יספקו מים לגינון עירוני ב"ש, מים לקיבוץ חצרים
לחברת ר"ם, ולשטחי נבטים
                      המאגר יקלוט מי קולחין, מטוהרים לרמה שלישונית מערערה
 

מאגר מרחבים

-         נפח כ- ארבע מליון קוב
-         קו הולכה "24 כ- שמונה ק"מ
-         המים מהמאגר יספקו מים לשטחי למושבי הנגב, מבואות ירושלים
-         גד"ש הר חברון ומח"ע
 
המערכת אושרה במלואה ונמצאת במעקב ופיקוח של משרד הבריאות
 
מתקן הטיהור 'קולחי הנגב' נחנך באופן רשמי ב 6 בספטמבר 2011.
לנאום של מנכ"ל 'מושבי הנגב', יאיר מנע
לנאום של ראש המועצה האזורית 'מרחבים', אבנר מורי
לתמונות מטקס חניכת 'קולחי הנגב'

קולחי הנגב

טקס חניכת מתקן טיהור והשבת המים 'קולחי הנגב'
מאגר 'אריה' בשדה תימן