מושבי הנגב- חברה של קהילות

מדי שנה מעניקה החברה מלגות לסטודנטים, המתחייבים להשתלב בחברה כעובדים לאחר סיום 

הלימודים, כחלק מהכשרת צוות מדריכים ומנהלים עתידי.


פרויקט סטודנטים במושבי הנגב:

בשנים האחרונות צומצמו שירותי ההדרכה של משרד החקלאות במידה ניכרת.

בעבר ניתן היה לפנות בכל נושא חקלאי למדריכים המתמחים במגוון תחומי החקלאות,אבל כיום כבר  

כמעט ולא.


חקלאי המעוניין בעזרה מקצועית, נדרש בדרך כלל לפנות לשוק הפרטי כדי לרכוש שירותים אלה.

מושבי הנגב ראתה את הנולד בתחום זה  והחליטה

להשקיע בהון האנושי המקומי לצורך גיוס עובדים.

צעירים תושבי המועצות האזוריות השותפות בחברה  המבקשים  לרכוש  השכלה אקדמית בתחומי 

החקלאות ויוכלו, עם סיום לימודיהם,  לחזור כעובדים מקצועיים של החברה כדי לסייע לה להתפתח 

ולהתמודד עם אתגרי העתיד.

כל מועמד עובר ראיון אישי וכן מבחני מיון והשמה של מכון פילת. 

על מנת להמשיך במסלול ההכשרה נדרשים הסטודנטים לסיים כל שנת לימודים בציון ממוצע של 75 

לפחות.


הסטודנטים הנבחרים להשתתף  בפרויקט   זכאים למימון מלא של שכר לימוד, בתמורה להתחייבות 

לעבוד בחברה לתקופה של שלוש שנים לפחות.

כמו כן ניתנת להם האפשרות להפוך לעובדים קבועים של החברה.

הסטודנטים נדרשים גם לבחור תחומי לימוד  על פי צרכיה של חברת  מושבי הנגב.

הסטודנט הראשון בפרויקט היה  בן מושב בית הגדי והוא נקלט בפרויקט כבר בשנת 2005.

את העסקתו הקבועה בחברה הוא החל בשנת 2008 עם סיום לימודיו,השנה הוא ממשיך בלימודיו 

לתואר שני במנהל עסקים באוניברסיטת בן גוריון.

הבוגר השני הוא בן מושב מבועים, שהחל את המסלול בשנת 2008 ושלוש שנים לאחר מכן החל את 

עבודתו הקבועה בחברה.

בשנת 2012 הוא החל  בלימודי התואר השני, ועבודת המחקר שלו מבוצעת בשטחי החברה 

בנושא הדברת עלקת .

סטודנט שלישי, תושב מושב תקומה, החל את המסלול ב-2010 והשנה סיים את לימודיו ויצטרף 

כעובד החברה.

חברת מושבי הנגב רואה בפרויקט חשיבות רבה מכמה סיבות: 

1. הזרמת "דם צעיר" , דור המשך איכותי, שיעסוק בחקלאות (תחום שמעט צעירים בוחרים בו 

2. השארת צעירים משכילים באזור ותוך כדי כך חיזוק וביסוס המועצות השותפות בחברה.

כמקצוע לעתיד).

3. הצעדת מושבי הנגב אל העתיד ויכולת התמודדות עם אתגרים חדשים.

בנוסף מתגייסת החברה לתרומה ופעילויות קהילתיות שונות במגוון תחומים.
תרומה לקהילה