מאגרים

ידוע כי הנגב חסר במשאב מים. חברת קולחי הנגב הוקמה בכדי לתת מענה לאספקת מים יציבה, בטוחה ואמינה לאורך כל השנה.

infografic2.21.jpg

המים של חברת קולחי הנגב הינם למעשה מי ביוב מושבים אשר מגיעים מהערים: ב"ש, אופקים, רהט ונתיבות. קולחי הנגב מטהרת את המים עד לרמה שלישונית המאושר ע"י משרד הבריאות ולפי התקן של המדינות החברות ב-OECD. לפעילות הזאת ישנן שתי יתרונות: 1) אקולוגי – במקום לזהם את הנחלים הסביבה ע"י מי הביוב, חברת קולחי הנגב קולטת את המים. 2) חקלאי – על ידי טיפול במי הביוב, יכולה חברת מושבי הנגב לגדל מגוון גידולים בנגב במקומות שמעולם לא חלמה עליהם ובכמויות גדולות.

infografic2.3.jpg

לאחר הטיפול במי הביוב ועד להגעתם לשטחים החקלאיים, קולחי הנגב אוגרת את המים בארבעה מאגרים אשר פרוסים במרחב. איגום המים מעניק לחברה יכולת ויסות ותמרון של המים לפי לחצים וצרכי השקיה. יתר כל כן, בעקבות גדילה בכמות הקולחים שמגיעים מהערים, מתוכננים לקום עוד שני מאגרים בנפח איגום כולל של כ-5.2 מיליון קוב.