top of page

בית אריזה

בית אריזה "משה" על שם משה חדד ז"ל, נמצא במרכז  הלוגיסטי של החברה באורים. בית האריזה הוקם בשנת 2018 ומשמש למיון, אריזה ואחסון התוצרת החקלאית המגיעה מן השטח.

במהלך השנה מגיעים לבית האריזה הדרים: תפוזים, לימונים, פומלות וקלמנטינות מכל הסוגים. בנוסף, בבית האריזה ממיינים, אורזים ומאחסנים את יבולי האבוקדו והרימונים. התוצרת נשמרת בקירור עד להוצאתם לשיווק.

bottom of page