top of page

קרקעות

חברת מושבי הנגב מתפרסת על פני כ-130,000 דונם בנגב. מרבית הקרקעות מעובדות ומוחזקות כפיקדון נאמנות למדינה. 

העיקרון שמנחה אותנו הוא ההבנה כי בחקלאות יש יתרון לגודל ולעיבוד המשותף. אנחנו לא פוסחים על שום רגב, ומעבדים את האדמות עד לגבול, מתוך תחושת שליחות וציונות.

"אם אתה לא מעבד את האדמה, אתה עלול לאבד אותה"

להלן היקף הקרקעות של מושבי הנגב:

infografic2.1.jpg

על פני הקרקעות הללו מגדלת חברת מושבי הנגב מגוון רחב של גידולים וזאת הודות למחזור זרעים נרחב ויכולת השקיה במי קולחים ברמה שלישונית. כתוצאה מכך, מושבי הנגב צובעת את הנגב בירוק!

54.jpg
bottom of page