קרקעות

מושבי הנגב מתפרסת על פני כ-130,000 דונם בנגב. מרבית הקרקעות מעובדות ומוחזקות כפיקדון נאמנות למדינה. יתרת השטח הינה שטחי משבצת של המושבים בעלי החברה אשר הקצו אותן לעיבוד משותף ארוך תלם.

העיקרון שמנחה אותנו הינו: ההבנה כי בחקלאות עכשווית ישנו יתרון לגודל. עקרון זה מחזק ומיטיב  את השיטה של עיבוד משותף.  מושבי הנגב לא פוסחת על שום רגב, מעבדת את האדמות הסמוכות הגבולות לגבול ואדמות זיבוריות  - כל זאת מתוך תחושת שליחות וציונות.

"אם אתה לא מעבד את האדמה, אתה עלול לאבד אותה"

להלן היקף הקרקעות של מושבי הנגב:

infografic2.1.jpg

על פני הקרקעות הללו מגדלת מושבי הנגב מגוון רחב של גידולים הודות למחזור זרעים נרחב ויכולת השקיה במי קולחים ברמה שלישונית. כתוצאה מכך, מושבי הנגב צובעת את הנגב בירוק!

54.jpg