top of page

נדל"ן

מעבר לפעילות החקלאית חברת מושבי הנגב מחזיקה גם בנכסי מקרקעין אשר מניבים רווחים מדי שנה.

אלו נכסי הנדל"ן של מושבי הנגב:

  1. באר שבע - בית תנועת המושבים: מושבי הנגב מחזיקה בכ-200 מ'"ר משרדים שמושכרים לבעלי מקצועות חופשיים.

  2. באר שבע – בניין תנובה: מושבי הנגב מחזיקה בכ-120 מ"ר חלל פתוח אשר שופץ לאחרונה ומיועד להשכרת משרדים.

  3. צומת גילת - מושבי הנגב מחזיקה בקרקע בגודל 6 דונם הכוללת: תחנת דלק, שטיפת רכבים, משרדים וחדרי בריחה.

  4. אופקים,- רחוב ז'בוטינסקי: מושבי הנגב מחזיקה בבניין אשר משמש את מטה החברה ויתרתו מושכרת לחנות ומשרדים.

  5. אופקים - מנפטה: מושבי הנגב מחזיקה בשותפות  בכ-30 דונם ששימשו בעבר את המנפטה של החברה, כעת מושכרים המבנים לאולמי אליבא, סופר ויקטורי, ובעלי מלאכה נוספים.

  6. א.ת שדות נגב - מעליה: מושבי הנגב מחזיקה בכ-28 דונם בלב העיר נתיבות שמשמשים לאחסון זרעים של החברה, לצד מבנים נוספים שמושכרים לבעלי מלאכה.

החברהמחזיקה במגרשים באזור תעשייה שמשוכרים לחברות: אנג'ל, אחוזת דניאל, אדירם ועוד.

חברת מושבי הנגב התקינה מספר מערכות סולאריות המשמשות לייצור אנרגיה עבור נכסי הנדל"ן.

bottom of page