בית אריזה

package.png

מאגרי מים

קרקעות

גידולים

אודות חברת מושבי הנגב

מושבי הנגב היא החברה החקלאית הגדולה במזרח התיכון. החברה עוסקת בגידול ירקות, פירות, חיטה וגידולים נוספים על פני כ-150,000 דונם, כאשר שטחי החברה מתפרסים באזור הנגב המערבי. 

החברה הוקמה בשנת 1958 ע"י המושבים מהמועצות האזוריות מרחבים, שלחים ושדות נגב ובהמשך הצטרפו מושבים מבני שמעון, אשכול ושער הנגב. 

במרוצת השנים, נוסדה חברת קולחי הנגב שהיא חברת בת של מושבי הנגב, ותפקידה לדאוג לאלטרנטיבה של משאב המים בדרום. כמו כן, החברה עוסקת בתחום הנדל"ן. מטה החברה יושב בעיר אופקים.

ציוני דרך משמעותיים בחברה
ציוני דרך משמעותיים בחברה

2018
חניכת בית אריזה

חניכת בית אריזה חדש בלב הריכוז הלוגיסטי המופעל בטכנולוגיה מתקדמת

1985
המאגר הראשון

הקמת מאגר אריה. המאגר הראשון שישמש את החברה להשקיית גידולים באזור שדה תימן.

1958
הקמת "מושבי הנגב"

הקמת "מושבי הנגב" כתאגיד לפיתוח אזורי של המושבים המועצות האזוריות: מרחבים, שלחים ועזתה.

2004
ייסוד חברת הבת

ייסוד חברת הבת "קולחי הנגב" שתפקידה לדאוג לייצר מים מושבים לצורך השקיית הגידולים

1963
מיזוג

התאגיד הקואופרטיבי רוכש את חברת "דגנים בנגב" והופך לחברת "מושבי הנגב".

עם מי אנחנו עובדים